Moja rozmowa z Pułką.

K. Pojutrze slam. Muszę coś napisać.
P. O, to ja też muszę coś napisać na slam.
K. Przecież ty masz w chuj tych wierszy napisanych.
P. Tak, ale to są inteligentne.