…wreszcie pomysł na tę arię.
Przyszedł do głowy jak zwykle, czyli podczas pływania w aquaparku.