1. Czy tęsknisz za Krakowem?
2. Czemu pokłóciłeś się z Frytką?
3. Z czego teraz żyjesz?
4. Co u Tobka?