Fragment wywiadu z Illgiem:

Dziś idę do „Lokatora” tylko na herbatkę, do „Miejsca” tylko na soczek malinowy.